Japan ASBL

1eKyu_Karatedo

 

TACHI KATA (POSITIONS & GARDES)

Kakeashi dachi : pieds perpendiculaires – |  (inverse de nekō ashi)

 

UCHI WAZA (FORMES DE POING/DOIGTS)

Kagi tsuki

Harai tsuki

Tobi geri

 

UKE WAZA

Morote zen gu uke  (parades libres utilisant les 2 mains)

 

KAWASHI (ESQUIVE)

Jū kawashi : Go no sen – Sen no sen

 

IPPON KUMITE (COMBAT 1 COUP/1 VIE)

Chi no kata : Tsuki + Geri waza + Ai uchi

 

KATA DU SHŌTŌKAI TRADITIONNEL

Heian Godan

Bunkai des 5 Heian

 

CONCEPTS

Action des hanches

Applications du kumite

Scroll to top