Japan ASBL

3eKyu_Karatedo

TACHI KATA (POSITIONS & GARDES)

Neko ashi dachi : pieds perpendiculaires  | –   + talon avant levé

 

UCHI WAZA (FRAPPE & FORMES DE POING/PIED)

Uraken

Ushiro tsuki (pivot)

Naname(Yama)tsuki

Mawashi geri

Mikatsuki geri

 

UKE WAZA (PARADES & FORMES DE POING/PIED)

Kosa uke

Empi uke

Mikatsuki geri

 

Kawashi (esquive)

Sen no sen / Oi tsuki & Mae geri

 

IPPON KUMITE (COMBAT 1 COUP/1 VIE)

Ten no kata Yoko geri

 

KATA DU SHŌTŌKAI TRADITIONNEL

Heian Sandan

 

CONCEPTS

Taichi : Goho kyō  (5 critères corrects)

Hikite (armé correct)

 

Scroll to top